Shipment Gratis verzending v.a. € 40,-
Stap voor stap Bestelhulp
Phone +31 (0)528 - 820 399
Gemaakt in Duitsland

Technische gegevens Remmers HK-LAZUUR

Eigenschappen van het product
HK lazuur buitenbeits dient als bescherming voor hout dat niet met de bodem in contact komt buiten, conform GK 2 en 3 en EN 335-1 resp. DIN 68800-13 tegen houtrot en blauwzwam. HK lazuur buitenbeits beschermt het hout ook tegen vocht en UV-straling. Het product geeft geen scheur en bladdervorming. Het hoge vaste stofgehalte voorkomt ook aantasting door wespen. De lazuurlaag heeft een ingebouwd houtbeschermingsmiddel tegen microbacteriële aantasting door schimmels en algen.

Kwaliteitswaarmerk
HK lazuur buitenbeits is voorzien van het Duitse waarmerk ‘’RAL-Holzschutzmittel” van overheidswege getest als zijnde werkzaam tegen houtaantasters en van overheidswege getest als niet bezwaarlijk voor de gezondheid en het milieu.

Verwerking van het product
Voor particulier: kwasten Voor professionele bedrijven: kwasten, dompelen, flowcoaten en spuiten alleen in gesloten geconditioneerde ruimtes, door professionele verwerkers.
HK lazuur buitenbeits kan nadat deze goed is opgeroerd en of geschud direct worden verwerkt. Oude verflagen alsook High Solid lazuren, dekkende verven, schors en bast verwijderen. Het hout moet schoon en droog zijn. De lazuur/buitenbeits met een zachte kwast in de houtnerfrichting aanbrengen. Na voldoende droging circa. 12 uur een tweede laag aanbrengen. Op eikenhout moet altijd eerst een kleurloze grondering aangebracht worden ( HK Lazuur kleurloos ). Door het opzetten van een proef verdraagzaamheid, hechting en kleur met de ondergrond testen. HK lazuur buitenbeits niet onder de 5°C verwerken. Toelaatbare houtvochtigheid naaldhout maximaal 15% en loofhout maximaal 12%. Onderhoud en renovatie: de ondergrond moet volledig schoon en droog zijn, HK lazuur buitenbeits kan zonder schuren of afbijten worden na behandeld.

Producteigenschappen

Voluminieke massa:

ca. 0,87 gr/cm3 bij +20°C

Viscositeit:

ca. 80 seconden ISO 2431/3 mm bij +20°C

Glansgraad:

zijdemat:

Geur:

na droging reukloos

Vlampunt:

ca. 63°C

Verpakking:

bussen 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 20 ltr

5 ltr, 10 ltr en 20 ltr worden op aanvraag geleverd

Kleur:

2250 pine/lariks, 2251 teak, 2252 ebben, 
2253 kastanje, 2254 dennengroen, 2255 mahonie, 
2256 palissander, 2257 zilvergrijs, 2260 noten,
2261 kleurloos, 2262 grenen, 2263 eiken rustiek, 
2264 eiken licht, 2266 hemlock,
2268 wit, 2269 friezenblauw, 2292 zoutgroen,
2291 grafietgrijs, 2267 platinagrijs, 2267 Leemgrijs,
2267 antracietgrijs, 2267 granietgrijs, 2267 venstergrijs,
2267 nevel/mistgrijs, 2267 zandgrijs, 2267 toscanegrijs,
2267 watergrijs.
2267 nummers zijn speciale kleuren.


Verbruik
200-250 ml/m² , tenminste twee lagen aanbrengen voor een optimale bescherming van het hout. Geschaafd of zeer dichte houtsoorten nemen minder product op en moeten eventueel drie keer worden behandeld.

Droging
Circa. 12 uur bij 20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen de droging aanzienlijk.

Reinigen van gebruikt gereedschap
Het gereedschap direct na gebruik met verdunning reinigen. Afval conform voorschriften afvoeren.

Opmerking
De onderhoudstermijn van lichte tinten en kleurloos is korter dan donkere kleuren. Indien het met HK lazuur buitenbeits behandelde oppervlak wordt overgeschilderd met watergedragen producten, eerst een proef opzetten om de verdraagzaamheid te testen. HK lazuur buitenbeits kleurloos, wit en hemlock alleen voor ondergronden en houten delen gebruiken welke niet direct aan weersinvloeden zijn bloodgesteld, zoals dakoverstekken, enz. of als grondering gebruiken. Als de kleuren wit, hemlock en kleurloos wel aan directe weersinvloeden wordt bloot gesteld dient als eind afwerking twee lagen L-Lazuur UV kleurloos UV+ aangebracht te worden. Bij inhoudstofrijke houtsoorten, zoals eiken, red ceder, afzelia, redwood, enz. kan bij regen uitloging c.q. uitspoeling van in water oplosbare houtinhoudstoffen naar buiten treden. Dit kan tot verkleuring leiden onderliggend lichte metselwerk of stucwerk. Wij adviseren daarom kops hout extra met een lak of High Solid lazuur te behandelen in de overeenkomstige kleur (tenminste twee lagen opbrengen). Kopshout wat naar beneden gericht is moet worden voorzien van een waterhol c.q. lekdorpel. Houtbeschermingsproducten bevatten biocides ter bescherming van hout tegen aantasting. Ze mogen alleen conform voorschrift en daar waarvoor ze zijn toegelaten worden toegepast. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade van de gezondheid en het milieu. Ieder onnodig contact met het houtbeschermingsmiddel vermijden. Verpakking zorgvuldig openen en verwerken. Tijdens de verwerking van HK lazuur buitenbeits niet eten, drinken of roken. Niet bij open vuur gebruiken, beschermen tegen elektrostatische oplading. Dampen kunnen in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen; damp niet inademen. Bij het behandelen van kozijnen en buitendeuren voor een goede ontluchting en ventilatie zorg dragen. Alle aanwezige ramen en deuren openen ( ventileren tenminste 5 uur). Het verblijf in de ruimte waar het product verwerkt wordt minimaliseren. Bij pauzes , werkonderbreking en na beëindiging van de werkzaamheden de handen wassen. Niet gebruiken op hout wat direct in contact kan komen met levensmiddelen of diervoeder. Het middel en productrestanten niet in riolering, grond- en oppervlaktewater lozen. Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken met folie of dekkleden. Behandeld hout tot volledige droging op een vloeistofdichte ondergrond opslaan, om te voorkomen dat er afdruipend en aflekkend materiaal, vervuild regenwater in de bodem, grond- of oppervlakte-water kan komen. Milieu (grond, oppervlaktewater, planten, e.d.) tegen vervuiling met HK lazuur buitenbeits beschermen. De verwerking alsook met dit product behandeld hout, niet toepassen in de directe omgeving van oppervlaktewater omdat hierdoor het aquatisch ecosysteem nadelig beïnvloed kan worden. Uitgelekt, opgevangen product kan hergebruikt worden of als chemisch afval deponeren. Product principieel niet voor het behandelen van hout wat in verblijfsruimtes wordt toegepast gebruik, met uitzondering van de binnenzijden van kozijnen, ramen en deuren. Het informatieblad voor het omgaan met houtbeschermingsmiddelen van de branche in acht nemen. Werkzame stof 100 gr van dit product bevat 1.50 gr (1.5%) jodpropinyl-butylcarbamaat. Houdbaarheid HK lazuur buitenbeits in de goed gesloten, originele verpakking, buiten het bereik van kinderen, droog, koel alsook tegen directe zoninwerking en vorst beschermd opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan bovenstaande gegevens geen rechten worden ontleend. Voor gebruik altijd het technisch merkblad raadplegen en een proef opzetten.